Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 26, 2018

Er komt geloof ik langzaamaan een eind aan mijn dal. Daar moesten wel een aantal keuzes voor gemaakt worden. Ik zet een stap terug binnen het bedrijf. Nou klinkt dat alsof ik nog maar parttime ga werken, maar in tegendeel. Door kritisch gekeken te hebben naar alle facetten van ons ondernemerschap, kwamen daar een aantal nieuwe vervolgstappen uit die zowel John als mij weer een andere positie geeft in het bedrijf en als businesspartners.