Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Apr 24, 2018

Het boekhouder verhaal is nog niet afgelopen, er kwam namelijk nog meer boven water dan voorheen aan de hand bleek te zijn. Heel irritant. Niet de betalingen, maar de nalatigheid van een expert op dat gebied. Met nieuwe inzichten- verkregen uit de vorig gegeven masterclass- pakken we flink door naar de 2e editie en krijgen persoonlijke focuspunten weer de aandacht bij mij.