Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Apr 27, 2018

Zaterdag was deze week gekroond als strategie dag. Dat wil zeggen niet voor onszelf dit keer maar voor onze 1-1 klanten. En die zijn zo divers! Ik neem je een beetje mee door een paar van deze bedrijven. Verder staat mijn agenda fucking vol, omdat we volgende week naar de Gili’s gaan. Situatie Mike blijft rustig aanhouden (of eigenlijk; hou ik het aan, hij helemaal niet).