Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Aug 29, 2018

we zijn terug in NL en werden overladen met roddels en aannames. Heel irritant. En tegelijkertijd ook weer een mooi inzicht, namelijk dat het ons geen bal interesseert. Dat, en onze focus nu we tijdelijk in NL zijn.