Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Sep 25, 2018

Enkele inzichten uit de ondernemersshow van gister. Maar een nog groter inzicht deel ik met je over een boekendeal van jaren geleden die ik totaal verpestte en een heel kwade directeur over me heen kreeg…