Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Sep 27, 2018

Het universum probeert ons echt wat te vertellen man, maar we weten nog niet exact wat. Er zijn wel al een aantal conclusies die we getrokken hebben en keuzes die gemaakt gaan worden.