Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Oct 29, 2018

Het is bizar om te merken hoeveel impact bepaalde dingen kunnen hebben. Ik neem je mee in hoe ik mentaal zorg dat de business gewoon blijft groeien, ondanks de rottige omstandigheden. En ik vertel hoe we co-coaches zoeken en gaan opleiden aan de hand van protocollen en systemen.