Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Oct 30, 2018

Komende drie weken heb ik een hele kinderboerderij om te voeren. Ik neem je vandaag mee in de ontwikkelingen van de MBA, de branding, hoe we het bedrijf verder uitbouwen. En ik vertel je over onze huidige marketing strategie.