Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Dec 27, 2018

Een rant over het domme gezeur over de term 'vakman' en de vrouwen die daar in mijn ogen dus een ongekend probleem van maken
om niks. En over de gesprekken die ik voerde vandaag waaruit je veel lessen kunt halen