Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Dec 28, 2018

Een best egoistische keus die ik vaak terug hoor komen bij klanten, is dat mensen die zij betalen voor advies enkel mee praten,
dingen zeggen die klanten willen horen. Heeft echt niemand wat aan. Vandaag daarom meer over hoe ik soms dingen volledig
met de grond gelijk maak, maar wel vanuit liefde