Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Dec 31, 2018

Ik lig nog steeds veel om te herstellen van de operatie, en ik dacht vooral weer veel na. Over hoe het heel makkelijk is om je ideale leven te blijven uitstellen. En ik uit enige frustratie vanuit de gesprekken die we voerden de afgelopen week ;)