Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Jan 25, 2019

We zien een duidelijke groei in type ondernemer die bij ons terecht komen en waar we mee werken. Ik vertel je er meer over. En ook over het opleiden van onze co-coaches en hoe we dat aanpakken.