Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Jan 28, 2019

Afgelopen dagen was magisch, de twee Ayahuasca ceremonies waren onbeschrijvelijk mooi. Ik vertel je er meer over maar ook over de cijfers tot nu toe, de veranderingen binnen ons bedrijf en team en over geweldige nieuwe klanten