Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Feb 27, 2019

We hebben ineens mega veel tijd om door te ontwikkelen nu alle afspraken wegvallen sinds we weer in het buitenland wonen. Ik vertel je hoe we dat indelen, hoe ik de focus meer en meer heb op 2019 en hoe ik het voor me zie om vanaf eind 2019 helemaal uit LSOB gestapt te zijn