Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 26, 2019

Iets over John die aangehouden werd vanmorgen. Over onze hernieuwde aanpak van content delen voor onze klanten en nog-niet-klanten. En over hoe veel ondernemers 'verdrinken' omdat ze geen 'badmeester' naast zich hebben staan omdat ze eerst 'zelf hun fouten willen maken'.