Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 28, 2019

De laatste dag in Panama alweer, vanavond vertrekken we naar Hawaii. Ik vertel je over een heel moeilijke vraag die ik veel krijg de laatste tijd en waar ik veel moeite mee heb. In lijn daarmee ligt een gevaar van 'experts' die heel veel schade kunnen aanrichten