Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Apr 29, 2019

Ouderwets los, dat ga ik vandaag. En wel over de softheid van veel ondernemers, keuzes om een veel te klein spel te spelen en waarom het triest is als je na 10 jaar ondernemen nog steeds niet een paar ton aan de kant hebt staan