Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


May 31, 2019

Onze merk-communicatie blijven we aanscherpen. Hoewel het eindelijk wel op zijn plek begint te vallen. Toch blijft dit het laatste puntje wat nog wat meer aandacht nodig heeft voordat we echt alles compleet hebben voor het merk LSOB