Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Jun 26, 2019

Niet mee gaan in je eigen gevoelens is af en toe nodig, zeker als vrouw… En je hebt ook van die mensen die nadenken over dingen die niet gebeurd zijn en ook nooit gaan gebeuren, maar zich er wel druk om maken.