Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Jul 24, 2019

Afgelopen dagen naar een mastermind in Frankrijk gegaan met Albert Sonnevelt. Ik neem je helemaal mee in hoe het er aan toe ging, wat we deden, hoe er connecties ontstonden en al het andere dat je wilt weten.