Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Aug 26, 2019

Tussentijdse vergadering maakt dat we onze plannen weer wat aanscherpen en hervormen. Ik neem je mee in hoe we dit aanpakken en hoe we blijven zorgen voor doorlopende groei. En hoe je vooral absoluut niet een sollicitatie wilt aanpakken.