Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Aug 27, 2019

Meer over hoe je voorkomt dat je toko instort op het moment dat iemand ontslag neemt of niet meer kan werken voor je. Ik neem je mee in van vakman naar leider gaan, ook het verschil in investeer mindset