Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Sep 26, 2019

Een klant van me moet een keus maken om met en personeelslid te stoppen of door te gaan. Ze verwarde intuïtie en rationeel gecreerd gevoel met elkaar. Waardoor ze op het punt stond een onhandige keus te maken. Een waardevolle les die ik graag met je deel