Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Oct 22, 2019

Een update over mijn spirituele vakantie..niet echt gelukt nog…En over ons AD artikel, haatmails en wat je kunt doen wanneer je getriggerd wordt door gedrag en reacties van anderen