Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Nov 21, 2019

Vandaag twee obstakels die ik met je deel. Eentje over deelname in een TV programma met een miljoen plus kijkers waarvan ik niet weet of we dat moeten doen. En een obstakel binnen het team omdat iedereen groeit, ontwikkelt en krachtiger wordt