Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Nov 28, 2019

De valkuil van perfectie en hoe je in staat gaat zijn er veel sneller veel meer resultaat doorheen te rammen. En ook een nieuw persoon erbij dat te erg geconfronteerd werd met de eigen blinde vlekken. En vervolgens niks meer met ons te maken wil hebben