Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Nov 30, 2019

Een hele grote nieuwe groeistap gezet die wederom heel veel pijn doet en tegelijkertijd laat zien hoe ver we al gegroeid zijn. Ik neem je er in mee.