Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Dec 31, 2019

Inschrijving gedaan, eerste strategiedag, team bouwen en verdienmodellen opgezet. En enkele aspecten in het nieuwe bedrijf die zo simpel lijken dat ik twijfel of het goed gaat