Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Feb 20, 2020

Aangekomen in Bali. Ik neem je mee in de weg erheen en in een terugblik op de laatste maanden. Een terugblik die veel inzichten geeft