Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Feb 27, 2020

Een nieuw bedrijf opstarten is simpel in het begin, het verder ontwikkelen en er echt een grote visie aanhangen in de basis ook. Maar op
het moment dat die visie binnen 1 maand al groter is dan ikzelf, maakt het uitdagend. Ik neem je mee in een heel andere manier van denken die ik moet hanteren. En een update over een potentieel nieuwe LSOB coach