Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 21, 2020

We gaan dingen veranderen in de rolverdeling tussen John en mij. Met name John zijn positie in het bedrijf verandert. Waarom en hoe dat tot stand kwam deel ik met je. De reden en wat de impact gaat zijn van de keus hoor je vandaag