Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 24, 2020

Afgelopen dagen heb ik veel spirituele sessies gedaan in Ubud. Een paar bizarre dingen gebeurden waarover ik je vertel. Wat daar ook uit voort kwam is de man/vrouw verdeling waarover ik je meer vertel