Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 28, 2020

Er is een structurele fout die ik ondernemers zie maken als ze een team bouwen. Fouten die heel veel geld kosten, veel frustratie geven en zorgen voor slechte resultaten. In deze aflevering praktische handvatten om te zorgen dat jij deze grote fouten kunt voorkomen