Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Apr 12, 2020

We zijn onze inkomstenstromen aan het aanpassen en uitbreiden. We willen niet altijd 'moeten' werken. We merken dat we meer spreiding willen. Daarom hebben we kritisch gekeken naar de keuzes die we maken en hoe we onze inkomstenstromen kunnen uitbreiden