Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Apr 14, 2020

Er heeft weer een grote shift moeten ontstaan in manier van denken en handelen. Ik neem je mee in wat komt kijken aan persoonlijke groei bij het bouwen van een nieuw bedrijf zoals GOA. En vooral ook wat echte persoonlijke groei is in mijn ogen. Hint: het is niet 'boeken lezen en podcasts luisteren' wat zorgt voor echte persoonlijke groei.