Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Apr 20, 2020

Coronavirus in volle gang, zelf ziek, alles afgesloten. En een prachtige shit-test van het leven om te zien wie blijven staan. Welke ondernemers overeind blijven. Wie mentaal sterk genoeg is.
Wij hebben enkele keuzes gemaakt, investeringen gedaan en maatregelen getroffen om te groeien en op te rijzen in een situatie als deze. Waarbij alles in lijkt te storten.