Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Jul 26, 2020

Open eindjes. Onafgeronde dingen. We hebben ze allemaal. En ze vertragen ons. Al die kleine zaken maken het leven onnodig zwaarder.
In deze aflevering neem ik je mee in de effecten van het niet afronden van dingen. Hoe je overzicht kunt gaan krijgen. En hoe je daardoor een veel lichter en rustiger leven gaat krijgen. Plus, een kijkje in hoe ik dat aangepakt heb en welke open eindjes ik zelf allemaal had...