Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Sep 6, 2020

Vechten tegen de realiteit, je verliest het 100% van de tijd. Toch is het iets waar ik mezelf op betrapte de laatste weken. Er waren plekken van weerstand in m'n leven die alleen maar groter werden. Het interessante is, nu achteraf, dat ik het mezelf onnodig lang onnodig lastig heb gemaakt.
In deze aflevering meerdere persoonlijke voorbeelden die je helpen ontdekken waar je ego je tegenhoudt. Waar je af en toe de strijdbijl met jezelf moet begraven. En welke vragen je jezelf kunt stellen om te ontdekken wat de onderliggende angst en reden is van alle weerstand.