Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Oct 25, 2020

Een eigen mening vormen rondom grote onderwerpen zoals opvoeding, corona, scholing, leefstijl, reizen, ondernemen, relaties, aanpak van ziektes en al het andere in je leven. Is voor veel mensen lastig. Lastig omdat ze niet echt weten wie ze zijn en waar ze voor staan.
In deze aflevering geef ik je handvatten om te ontdekken waar jij voor staat. Zodat je kiest wat voor jou belangrijk is en je niet onzeker gemaakt wordt door de meningen van anderen of met alle winden mee blijft waaien.