Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Dec 13, 2020

Er zijn veel systemen, keuzes en patronen waar je ingedrukt wordt. Of dat nu is over keuzevrijheid rondom opvoeding, vaccinaties, scholing, je bedrijf, banken, je rol als man of vrouw. Patronen die ontstaan omdat ze nu eenmaal zo gedaan worden. Maar heb je wel eens stil gestaan bij je daadwerkelijke keuzevrijheid? Heb je wel eens kritische vragen gesteld aan jezelf? In deze aflevering sta ik met je stil bij het dicht bij jezelf komen en blijven rondom alle te maken keuzes in je leven. Eyeopeners die het nieuwe jaar nog wel eens een heel stuk waardevoller voor je kunnen maken...