Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 30, 2018

Hier in Bali is het zo dat als het hard regent of er een flinke storm woedt, je vaak geen internet hebt. Of soms werkt het zomaar niet. Heel irritant natuurlijk als je online werkt, maar goed. Er zijn natuurlijk dingen waar je geen invloed op hebt. Ik merk dat ik zelf er nog lang niet goed in mijn vel zit. En dat zit hem absoluut niet in de grote doelen die we hebben en mijn gemotiveerdheid daarover..