Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Aug 28, 2018

Ik kreeg een mail van een klant die duidelijk in de slachtofferrol zat. Ze is nog vrij nieuw en moet nog wennen aan mijn directheid. Hoe direct het was vertel ik je vandaag. En het mooie, er zit een heel waardevolle les voor je in deze aflevering. Als je die gaat naleven wordt het hele leven een heel stuk simpeler.