Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Oct 25, 2018

Nou, de uitslag is nog beroerder dan gedacht. Dus ik heb vandaag gewoon een kut bericht. De reactie van de doktoren op onze 'acties' die ondernemen en willen ondernemen tegen de kanker, waren simpel gezegd verbazingwekkend. Wij zijn hoopvol, wij hebben nog zoveel plannen!