Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Feb 22, 2019

We zijn aangekomen in Panama na een heerlijke businessclass vlucht en een bizarre autorit! Hawaii is ook zo'n bizar verhaal… En ik vertel je ook graag alvast wat meer over de 2019 strategie, over de gemiddelde omzet van 2018 en hoe onze huidige doorlopende cashflow er uit ziet