Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


May 27, 2019

Een inzicht dat ik kreeg tijdens schoonmaken vandaag. Iets dat ik normaal nooit doe maar wat nu 'nodig' was om de plannen van het LSOB office verder uit te denken.