Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Sep 27, 2019

Tripje Amsterdam naar Martijn van Tongeren, Tonny Loorbach en Tibor. Interview, ouwehoeren, praten over beleggen en uit lunchen. Ik neem je mee in enkele lessen