Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Nov 26, 2019

Na aanleiding van een gesprek met iemand die spreekt met 'heel veel geld' 'heel duur' 'zonde' 'ga ik dat terug kunnen verdienen' na aanleiding van een potentieel keurmerk voor diegene, neem ik enkele inzichten met je door. Want de manier van spreken maakt of breekt de kansen die je ziet en grijpt.