Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Dec 26, 2019

Een recap van alles wat er de laatste 6 maanden gebeurd is, groei, resultaten, dingen die we stopten. En ook de keerzijde daarvan.