Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


Mar 31, 2020

Vaak hoor ik ondernemers zeggen dat ze visionair zijn. Slaat vaak nergens op als je vervolgens hoort wat dat volgens hen inhoudt. Vandaag meer over een visionair rol, hoe ik daar bij GOA meer in zit en hoe dat moeite kost