Preview Mode Links will not work in preview mode

Imperium Podcast


May 24, 2020

Wij als mens maken ons leven onnodig zwaar. De enige plek waar dat zwaar maken plaatsvindt is in ons hoofd.

Timemanagement en planningen aanhouden geeft stress.
Onuitgesproken irritaties geven relatieproblemen.
Meningen en verhalen die we bouwen rondom situaties geven boosheid.

Alle verhalen die we onszelf vertellen maken het leven onnodig zwaar. Relaties onnodig ongezellig. Gesprekken onnodig onecht.
Financiele situaties onnodig slecht. Business voering onnodig ingewikkeld.

Als mens zijn we feitelijk gezien in staat volledige controle te nemen over onze gedachtes.
En toch is dit het meest ondergewaardeerde en ongebruikte voordeel dat we als mens hebben.
In plaats van grootsheid, succes, rust, resultaat creëren.
Creëren we ellende, gezeik, drukte in ons hoofd en een gebrek aan resultaat.

Waarom?
En belangrijker nog, hoe kom je er vanaf? Hoe zorg je dat jij wel die uitzondering wordt die gedachtes leert sturen.